Skip to main content

princípy tvorby

návrhy rešpektujú atmosféru daného miesta, vychádzajú z potrieb klientov

Ku každému priestoru pristupujem individuálne a citlivo, či sa jedná o rodinnú záhradu, priestory verejné, historické alebo krajinné prvky zelenej infraštruktúry. Pozorujem, vnímam, nasávam atmosféru, myšlienky a pocity užívateľov. Následne vytváram koncept, projekt, ktorý je ušitý na mieru pre užívateľov daného miesta.

vytvárame celoročne vizuálne zaujímavý priestor z hľadiska farieb, štruktúry a textúry

výnimočný priestor po celý rok

Verejné priestory, súkromná zeleň sú pre mňa meniacou sa scénou počas celého roka. Zároveň však majú typologicky rešpektovať priestor, okolitú architekturu a prírodu. Krajinárske dielo nemá byť inštalácia mechanicky komponovaných prvkov. Kompozícia má vytvárať vzťahy medzi jednotlivými prvkami, prepojenosť medzi biotickými a abiotickými zložkami architektúry. 

Prírodná kompozícia na základe princípov prírode blízkeho spoločenstva sú základom príjemného krajinno-architektonickeho prostoru a pripomínajú pozorovateľovi pohyb v prírode. Čiastočne suplujú neopomenuteľné pôsobenie prirody na psychiku človeka. 

Kontaktný formulár